Bài 1 Tự thiết kế Website video bán hàng trong 30 phút bằng wordpress

Trùm Thiết Kế Web

Tin học trong tôi hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình một website bán hàng với mã nguồn mở WordPress 4.3.3, sử dụng giao diện detube rất đẹp và thích hợp cho website video bán hàng.

Download: WordPress 4.3.3: http://activeterium.com/19007165/word…

WordPress Theme: http://activeterium.com/AyAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *