Bài 2 Tự thiết kế Website video bán hàng trong 30 phút cấu hình widgets

Trùm thiết kế web

Tiếp theo bài trước, thì video này hướng dẫn các bạn cấu hình Widgets trên website bán hàng của bạn.

Download: WordPress 4.3.3: http://activeterium.com/19007165/word…

WordPress Theme: http://activeterium.com/AyAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *